Wszystko na temat faktoringu

0
512
faktoring

Faktoring to usługa, która świadczona jest przez faktora. Polega ona na wykupieniu faktur od klienta będącego dostawcą towarów lub wykonawcą usług na rzecz swoich kontrahentów.

Czym jest faktoring online?

Na pytanie o to, czym jest faktoring online, można odpowiedzieć, że jest to idealne rozwiązanie dla każdego przedsiębiorstwa, które poszukuje szybkich źródeł finansowania. Dzięki faktoringowi klient uzyskuje pieniądze od razu, już w momencie przekazania faktury.
W procesie jakim jest faktoring całkowicie online bierze udział przedsiębiorca czyli faktorant i instytucja finansowa, zwana faktorem. Faktorant, który jest klientem firmy faktoringowej, przekazuje do realizacji faktury swoich kontrahentów. Faktorem może być bank, albo inna instytucja. Nabywa ona wierzytelności, a przedsiębiorcy wysyła na konto, jako zaliczkę, prawie pełną kwotę faktury.

Rodzaje faktoringu

Wyróżnia się kilka rodzajów faktoringu. Ze względu na charakter zobowiązania faktoring może być wierzytelnościowy, dotyczący zakupów i sprzedaży. Faktoring może być również dłużny, czyli odwrócony. Polega on na tym, że przedsiębiorca zaciąga dług w instytucji finansowej na równowartość faktury. Faktoring może być również pełny i niepełny. Pełny przenosi odpowiedzialność za niewypłacalność kontrahenta na osobę faktora. Natomiast faktoring niepełny polega na tym, że faktor wykupuje wierzytelność od przedsiębiorcy, ale nie bierze odpowiedzialności w przypadku, kiedy kontrahent jest niewypłacalny. Faktoring mieszany to połączenie pełnego i niepełnego. Polega to na tym, że firma faktoringowa z góry uzgadnia kwotę, do której ponosi odpowiedzialność w przypadku ewentualnej niewypłacalności dłużnika. Jeżeli kwota ta zostanie przekroczona odpowiedzialność ponosi przedsiębiorca. Faktoring może być tajny albo jawny, lub półotwarty.

Ze względu na sposób, w jaki korzysta się z usług, faktoring dzieli się na pojedynczy, globalny, krajowy.

Pragmago.pl to firma, która zajmuje się zapewnieniem płynności finansowej firm, a także łatwego i szybkiego dostępu do gotówki, co pozwala zapewnić większe bezpieczeństwo transakcji. Faktoring całkowici online zapewnia stałe finansowanie, jest alternatywą dla kredytów i pożyczek. Klienci firmy https://pragmago.pl/ mogą liczyć także na to, ze ubezpieczenie klientów przedsiębiorca dostaje gratis. Dostęp do środków płatniczych odbywa się na podstawie stałej kwoty miesięcznej. Limity są bardzo duże, począwszy od pięciuset złotych miesięcznie, aż do miliona złotych. Istnieje także możliwość opóźnienia terminów płatności.

[Głosów:0    Średnia:0/5]