Czy warto korzystać z funduszy inwestycyjnych?

0
1713

Korzystanie z funduszy inwestycyjnych w Polsce nie jest jeszcze tak bardzo popularne – z badań statystycznych wynika, iż w fundusze inwestycyjne swoje środki pieniężne ulokowało ok. 23% Polaków. Oczywiście taki poziom zainteresowania funduszami inwestycyjnymi wynika z wielu czynników – część Polaków woli inwestować w lokaty bankowe, część całkowicie nie zna funduszy inwestycyjnych a część po prostu nie ma środków do zainwestowania.

Czy inwestycja w fundusze jest bezpieczna?

Działalność funduszy inwestycyjnych ściśle uregulowana jest przepisami prawnymi – a dokładniej ustawą o funduszach inwestycyjnych. Poza regulacjami prawnymi, fundusze inwestycyjne są pod ścisłą kontrolą Komisji Nadzoru Finansowego. Dzięki rygorystycznej kontroli jakiej podlegają fundusze inwestycyjne można śmiało powiedzieć, iż są jedną z bezpieczniejszych form lokat. Nawet w sytuacji, gdy towarzystwo upadnie z posiadanych aktywów nikt nie może pokryć jego zobowiązań.

Pamiętajmy również, że środkami finansowymi zarządzają specjaliści, posiadający odpowiednią wiedzę i co najmniej kilkuletnie doświadczenie, którzy jednocześnie są pod stałą kontrolą KNF.

Jakie zalety mają jeszcze fundusze inwestycyjne?

Warto wspomnieć o tym, że dzięki funduszom inwestycyjnym mamy możliwość osiągania zysków zdecydowanie wyższych, niż z pozostałych lokat. Podstawowym zadaniem funduszy jest takie ulokowanie środków, by przyniosły one jak najwyższe zyski.

Ponadto, zdecydowanie się na inwestycję w otwarte fundusze inwestycyjne daje możliwość uczestnikowi na szybki dostęp do nich. Pamiętaj, że każdy uczestnik ma prawo do odkupienia jednostek zgodnie z aktualną wyceną, pomniejszoną o ewentualne koszty manipulacyjne.

Najważniejszą jednak zaletą funduszy inwestycyjnych jest fakt, że dają one możliwość inwestowania nawet niewielkich środków – minimalna wpłata w Avivie wynosi 1000 zł. Taki poziom środków finansowych, które chcielibyśmy przeznaczyć na inwestycję, nie nadaje się w żadnym wypadku na możliwość inwestowania na giełdzie – ceny akcji są zdecydowanie wyższe.

[Głosów:1    Średnia:5/5]