Ubezpieczenie mieszkania. Co oznaczają pojęcia niedoubezpieczenie i doubezpieczenie?

0
2579
Ubezpieczenie mieszkania. Co oznaczają pojęcia niedoubezpieczenie i doubezpieczenie?

Ubezpieczając mieszkanie warto dokładnie wyliczyć sumę ubezpieczenia. Zbyt wysoka znacząco zwiększy wysokość składki. Zbyt niska sprawi, że wypłacone odszkodowanie nie pozwoli na pokrycie wszystkich powstałych w wyniku zdarzenia strat. Z ustalaniem sumy ubezpieczenia nierozerwalnie wiąże się takie pojęcia jak niedoubezpieczenie i doubezpieczenie. Co oznaczają w praktyce?

Czym jest niedoubezpieczenie?

Z niedoubezpieczeniem mamy do czynienia wówczas, gdy suma ubezpieczenia jest niższa od wartości przedmiotu ubezpieczenia. Zaniżenie sumy ubezpieczenia oznacza dla osoby ubezpieczonej niższe odszkodowanie.

Wypłacając odszkodowanie towarzystwa ubezpieczeniowe stosują zasadę proporcji.

Odszkodowanie zmniejsza się w takim stosunku, w jakim zadeklarowana suma ubezpieczenia pozostaje do wartości faktycznej mienia.

Przykład: Jeśli mieszkanie o wartości 500 000 zł zostanie zalane, a zostało ubezpieczone jedynie na 250 000 zł, ubezpieczyciel wypłaci jedynie połowę wartości szkody.

W przypadku kradzieży mienia, dewastacji czy zalania, zbyt niskie odszkodowanie nie pokryje wszystkich potrzebnych wydatków. Oznacza to, że ubezpieczający będzie zmuszony pokryć je w własnej kieszeni.

Co ważne, niedoubezpieczenie zdarza się częściej, niż mogłoby się wydawać. Co jest główną przyczyną takiego stanu rzeczy? Niedoubezpieczenie najczęściej wynika z błędnej kalkulacji wartości ubezpieczanego mienia. Często zdarza się również, że klient nie wylicza wysokości sumy ubezpieczenia na podstawie wartości mienia, lecz decyduje na jaką kwotę chciałby być ubezpieczony. Jak nietrudno zgadnąć, takie decyzje mogą mieć wyjątkowo nieprzyjemne w skutkach konsekwencje.

Czym jest doubezpieczenie?

Doubezpieczenie jest dodatkową umową ubezpieczenia, zawieraną do wykupionej już polisy w celu podwyższenia sumy ubezpieczenia mienia objętego ochroną.

Po wypłacie odszkodowania suma ubezpieczenia maleje. W ten sposób maksymalny limit, do którego będzie odpowiadał ubezpieczyciel, staje się mniejszy o kwotę wypłaconego odszkodowania.

Dzięki podpisaniu dodatkowej umowy mieszkanie znów będzie ubezpieczone na taką sumę, jaką w rzeczywistości jest warte.

Kiedy przydaje się doubezpieczenie?

Doubezpieczenie będzie szczególnie przydatne:

* kiedy na skutek pożaru, włamania, kradzieży mienia czy jakiegokolwiek innego zdarzenia ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie, zmniejszając tym samym sumę ubezpieczenia;

* jeśli wartość mienia wzrosła, np. na skutek generalnego remontu lub zakupu nowego, kosztownego wyposażenia;

* gdy posiadamy nieruchomość z cesją pod kredyt hipoteczny i bank wyceni jej wartość wyżej niż zadeklarowaliśmy w polisie.

[Głosów:1    Średnia:5/5]