Sprawozdanie finansowe w dobie koronawirusa

0
1212
Sprawozdanie finansowe w dobie koronawirusa

Wirus SARS CoV-2, powodujący ostrą niewydolność układu oddechowego wywołał światową pandemię. Jak w tej sytuacji funkcjonują firmy? Najczęściej jako obrotowy firmy przyjmują rok kalendarzowy. W związku z tym należało przygotować i zatwierdzić sprawozdania do 31 marca oraz 30 czerwca roku następującego po okresie rozliczeniowym. Jakie rozwiązania w aktualnie trudnym okresie dla gospodarki wprowadził ustawodawca? Poniżej odpowiedź na to pytanie, a jeśli potrzebujecie skonsultować swoją aktualną sytuację ze specjalistami, skorzystajcie z pomocy przedstawicieli biura rachunkowego Tax Expert 24, którzy na bieżąco śledzą zmieniające się przepisy prawne.

Wiążące terminy przygotowywania oraz dostarczania sprawozdań finansowych

Minister Finansów poinformował o przesunięciu terminów wiążących się z przygotowywaniem sprawozdań budżetowych oraz finansowych. 31 marca br. wdrożono wypracowane rozwiązania specjalnym rozporządzeniem na bazie tzw. specustawy. Jakie zmiany zostały wprowadzone, przedstawia poniższa grafika.

terminy sprawozdań finansowych

Źródło: freepik.com

Dla kogo prolongata?

Do 31 marca wszystkie firmy, które prowadzą pełne księgi rachunkowe miały zgodnie z prawem zamknąć księgi rachunkowe oraz przygotować sprawozdania za poprzedni, 2019 rok. Dzięki wprowadzeniu ustawy można było przeciągnąć ten termin i zająć się swoim biznesem w kryzysie. To szczególnie ważne dla przedsiębiorców oraz biur księgowych. Wiele firm stanęło przed wyzwaniem, co dalej robić w aktualnej sytuacji. Rozporządzenie, które pojawiło się prawie dosłownie „w ostatniej chwili”, sprawiło, że zarówno przedsiębiorcy, jak i prowadzące księgowość biura księgowe zyskały więcej czasu na przygotowanie sprawozdań lub tzw. informacji niefinansowych. Z tych zapisów mogą również korzystać jednostki budżetowe oraz spółki zarządzane przez organy nadzorcze. Członkowie tych jednostek nie mieli obowiązku spotykania się w celu zatwierdzenia sprawozdań finansowych.

Zarządzający oraz osoby zajmujące się księgowością w ostatnich tygodniach starali się:

  • odraczać płatność ZUS,
  • wypełniać wnioski o odroczenie płatności kredytowych,
  • sprawnie funkcjonować w czasie pandemii, na poszczególne działalności nakładane są rozmaite obostrzenia dotyczące zarówno pracowników, jak i usługobiorców,
  • utrzymać zatrudnienie na bieżącym lub niższym poziomie (w zależności od profilu działalności).

Kto nie może skorzysta z prolongaty?

Przede wszystkim banki, firmy zajmujące się leasingiem oraz osoby zainteresowane sprawozdaniami finansowymi, gdyż nie uzyskają pełnych danych na temat sytuacji i wyników finansowych podlegających ich podmiotowi. Jest to jednak jedyna grupa, która nie zyska na wprowadzonych zmianach.

Sprawozdania finansowe w dobie koronawirusa

Ustawodawca postanowił, że w zależności od typu jednostek przedłużony zostanie czas przygotowywania, zatwierdzania, przekazywania jednostkom właściwym, organom i rejestrowym sprawozdań finansowych oraz udostępnianie ich do wiadomości publicznej.

Jednostki, które podlegają Komisji Nadzoru Finansowego oraz jednostki w sferze budżetowej zyskały dodatkowe dwa miesiące, pozostałym wydłużono termin o trzy miesiące. Dodatkowo w rozporządzeniu znalazła się informacja o tym, że jednostki, które podlegają KNF, mają dwa miesiące, a pozostałe jednostki trzy miesiące, by umieścić na swojej stronie internetowej sprawozdania, które dotyczą informacji niefinansowych lub sprawozdania działających grup kapitałowych na temat informacji niefinansowych.

Dodatkowe zmiany w terminach

Dokładne terminy składania oraz zatwierdzania sprawozdań zostały określone w:

  • 260 ust. 1 i 4 ustawy o finansach publicznych,
  • 39 ust.1 i 4 rozporządzenia dotyczącego szczególnych zasad rachunkowości związanych z funduszami emerytalnymi,
  • 40 ust.2 i 3 rozporządzenia dotyczącego rachunkowości inwestycyjnej.

Z zapisów wynika, że ustawodawca przedłuża o 60 dni termin sporządzania, zatwierdzania i przekazywania informacji na temat funduszów emerytalnych.

Przesunięto także aż o dwa miesiące konieczność sporządzania oraz zatwierdzania sprawozdania finansowego dotyczącego określonych zasad rachunkowości funduszy emerytalnych.

Wydłużono też o dwa miesiące czas na zatwierdzenie i oddanie tzw. rocznego sprawozdania finansowego oraz specjalnego sprawozdania finansowego z tzw. rocznymi sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy.

Zmiany w jednostkach budżetowych

Jednostki budżetowe zyskały dodatkowy czas na sporządzenie sprawozdań oraz statystycznych zestawień dla organu nadrzędnego oraz publikację ich na stronie BIP. Wydłużono także przypadające na rok 2020 terminy, które zostały określone w ustawie o finansach publicznych. Szczegóły zmian można znaleźć w specjalnym rozporządzeniu Ministra Finansów z 31 marca 2020 roku w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz sporządzania, zatwierdzania i udostępniania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań albo informacji.

Zmiany w terminach w związku z pandemią

Zdaniem ekonomistów epidemia przez długi czas będzie wpływać na kondycję firm. W związku z tym konieczne było wprowadzenie zmian dotyczących terminów składania sprawozdań finansowych za 2019 rok. Pomocą przedsiębiorcom służą doświadczeni księgowi i doradcy finansowi, którzy pozwolą w jak największym zakresie korzystać z oferowanej pomocy. Ma to szczególne znaczenie w obecnej, bardzo stresującej sytuacji, która powoduje dezorganizację społeczną i gospodarczą.

[Głosów:1    Średnia:5/5]