Jak przebiega wycena przedsiębiorstwa przez inwestorów?

0
1141
Jak przebiega wycena przedsiębiorstwa przez inwestorów

Wycena przedsiębiorstwa jest czułym punktem z perspektywy zarówno potencjalnego inwestora, jak i przedsiębiorstwa. Zapewnia ona dokładne dane finansowe dotyczące kondycji firmy, jej mocnych i słabych stron, a także perspektyw rozwoju pod kątem przyszłej inwestycji. Na czym polega ten proces?

Due diligence — kompleksowe badanie firmy

Ten typ analizy zlecany jest najczęściej przez podmiot zewnętrzny, który planuje dokonać inwestycji w danym przedsiębiorstwie. Praktyka ta jest uprawiana przez dziesiątki lat, zapoczątkowana została w latach 30. w Stanach Zjednoczonych, a jej dosłowne znaczenie brzmi „należyta staranność”. Nie należy mylić jej z audytem, który z reguły zlecany na mocy zapotrzebowania wewnątrz przedsiębiorstwa i polega zwykle na ograniczeniu się do jednego, konkretnego obszaru analizy, a nie diagnozy całości funkcjonowania firmy. Więcej informacji na ten temat można znaleźć pod adresem https://www.crowe.com/pl/services/audyt/due-diligence.

Zakres procesów w zakresie due diligence

Wśród analizowanych aspektów działalności znajdują się m.in. kwestie prawne, podatkowe, finansowe, technologiczne, a także dotyczące kapitału ludzkiego. Kontroli poddawana jest ogólna polityka firmy, a także funkcjonowanie jej poszczególnych segmentów. Due diligence nie ogranicza się jednak tylko do tych kwestii — proces ten może obejmować także pomoc przy zorganizowaniu procesu inwestycji (czyli np. kupna spółki przez zewnętrznego nabywcę) w postaci tzw. optymalizacji podatkowej oraz przygotowaniu wszelkich podpisywanych podczas transakcji dokumentów. Zapewnia to znaczne usprawnienie całego procesu.

Jakie znaczenie mają wyniki wyceny due diligence?

Należy pamiętać, że wyniki analizy due diligence nie stanowią gwarancji przeprowadzenia inwestycji, lecz element, który może sprzyjać jej urzeczywistnieniu (w zależności od ich nacechowania). W przypadku wstrzymania się od zawarcia transakcji będą one stanowić cenne źródło informacji na temat kondycji przedsiębiorstwa oraz kroków, które należałoby podjąć w przyszłości w celu jej ulepszenia. Całość tego procesu wytłumaczona jest na stronie https://www.crowe.com/pl.

[Głosów:0    Średnia:0/5]