Jakie są obowiązki głównego księgowego w firmie?

0
97
Jakie są obowiązki głównego księgowego w firmie

Każda firma, bez względu na wielkość czy obszar działania, zobowiązana jest do dokładnego i zgodnego z prawem prowadzenia księgowości. W procesie tym zasadniczą rolę odgrywa główny księgowy, osoba odpowiedzialna nie tylko za utrzymywanie porządku w księgach rachunkowych, ale również nadzorowanie finansów firmy. Czym dokładnie zajmuje się ten specjalista? Przedstawiamy główne obowiązki głównego księgowego.

Kim jest główny księgowy?

Główny księgowy to specjalista odpowiadający przede wszystkim za kompleksowe planowanie i koordynowanie rachunkowości w danej organizacji. Pełni on rolę nadzorczą nad pozostałymi jednostkami księgowymi w firmie.

Ze stanowiskiem głównego księgowego spotkać można się zwykle w państwowych i samorządowych instytucjach. Coraz częściej na zatrudnienie specjalisty decydują się również międzynarodowe korporacje i duże przedsiębiorstwa prywatne, co wynika z ich rozbudowanej struktury organizacyjnej.

Od głównych księgowych, poza wyższym wykształceniem, wymagane są odpowiednie kwalifikacje zawodowe – zwłaszcza uprawnienia do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Specjalista może dodatkowo zdobyć kwalifikacje ACCA lub uprawnienia biegłego rewidenta bądź też w zakresie doradztwa podatkowego.

Czym zajmuje się główny księgowy?

Główny księgowy to osoba o dużej odpowiedzialności, mająca rozbudowany zakres obowiązków. Należą do nich przede wszystkim:

 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • prowadzenie wszelkich ewidencji księgowych,
 • inwentaryzacja aktywów i pasywów,
 • nadzór nad prawidłowością rozliczeń podatkowych,
 • przygotowywanie raportów i sprawozdań na potrzeby zarządu i zewnętrznych instytucji,
 • kontrola właściwego obiegu dokumentów księgowych,
 • realizacja obowiązków podatkowych, w tym ceny transferowe,
 • doradztwo podatkowe – optymalizacja polityki podatkowej,
 • nadzór nad działem księgowym (merytoryczny i organizacyjny),
 • reprezentacja firmy w kontaktach z organami regulacyjnymi, bankami, inwestorami i partnerami biznesowymi.

Podsumowując, główny księgowy wykonuje wszelkie działania potrzebne do sprawnego funkcjonowania i dalszego rozwoju finansowego przedsiębiorstwa. Od osoby na stanowisku głównego księgowego wymagane są odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie, niezbędne do rzetelnego prowadzenia spraw finansowych.

Jaka jest odpowiedzialność prawna głównego księgowego?

Główny księgowy jest objęty odpowiedzialnością prawną. W związku z obowiązkiem prowadzenia rachunkowości dotyczy go ryzyko kary grzywny lub pozbawienia wolności do dwóch lat (lub obie te kary łącznie). Kary wynikać mogą z:

 • nieprowadzenia ksiąg rachunkowych lub prowadzenia ich niezgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
 • niesporządzania sprawozdania finansowego lub sporządzenia go niezgodnie z przepisami ustawy,
 • podawania w księgach rachunkowych nierzetelnych danych,
 • zawarcia w sprawozdaniu finansowym nieprawdziwych informacji.
[Głosów:0    Średnia:0/5]