Czym zajmuje się andragogika?

0
31

Czym zajmuje się andragogika?

Czym zajmuje się andragogika?

Andragogika jest dziedziną nauki, która zajmuje się edukacją dorosłych. Termin ten pochodzi od greckich słów „andros” oznaczającego „człowiek dorosły” i „agogos” oznaczającego „prowadzenie”. Andragogika skupia się na procesie uczenia się i rozwoju osób dorosłych, biorąc pod uwagę ich specyficzne potrzeby, doświadczenia i kontekst społeczny.

Historia andragogiki

Początki andragogiki sięgają starożytności, jednak jako samodzielna dziedzina nauki zaczęła się rozwijać dopiero w XX wieku. Pierwsze prace dotyczące edukacji dorosłych powstały w Niemczech w latach 20. i 30. XX wieku. W Polsce andragogika zaczęła się rozwijać w latach 50. i 60. XX wieku, a jej rozwój przyspieszył w latach 90. wraz z transformacją społeczno-gospodarczą kraju.

Cele andragogiki

Andragogika ma na celu wspieranie procesu uczenia się dorosłych oraz rozwijanie ich kompetencji i umiejętności. Główne cele andragogiki to:

  • Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych dorosłych
  • Wspieranie samokształcenia i samorozwoju
  • Przygotowanie do wykonywania konkretnych zawodów
  • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
  • Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa

Metody i techniki stosowane w andragogice

Andragogika korzysta z różnorodnych metod i technik, które są dostosowane do specyficznych potrzeb i preferencji dorosłych uczących się. Oto niektóre z najczęściej stosowanych metod i technik w andragogice:

1. Metoda problemowa

Metoda problemowa polega na rozwiązywaniu realnych problemów, które są związane z życiem zawodowym lub osobistym uczących się. Uczestnicy samodzielnie analizują problemy, szukają rozwiązań i podejmują decyzje. Ta metoda stawia na aktywność i samodzielność uczących się.

2. Metoda projektowa

Metoda projektowa polega na realizacji konkretnego projektu, który wymaga od uczących się zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy i umiejętności. Uczestnicy pracują w grupach, planują i realizują projekt, a następnie prezentują swoje rezultaty. Ta metoda rozwija umiejętności pracy zespołowej i kreatywnego myślenia.

3. Metoda case study

Metoda case study polega na analizie konkretnych przypadków, które są związane z tematyką szkolenia. Uczący się analizują sytuacje, szukają rozwiązań i wyciągają wnioski. Ta metoda rozwija umiejętność analitycznego myślenia i podejmowania decyzji.

4. Metoda wykładu

Metoda wykładu polega na przekazywaniu wiedzy przez wykładowcę. Wykład może być uzupełniony prezentacją multimedialną, materiałami pisemnymi lub dyskusją. Ta metoda jest często stosowana w przypadku przekazywania teoretycznej wiedzy.

Obszary zastosowań andragogiki

Andragogika znajduje zastosowanie w różnych obszarach życia społecznego i zawodowego. Oto niektóre z obszarów, w których andragogika odgrywa ważną rolę:

1. Szkolenia zawodowe

Andragogika jest szeroko stosowana w szkoleniach zawodowych, które mają na celu podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników. Dzięki andragogice szkolenia są dostosowane do specyficznych potrzeb i oczekiwań dorosłych uczących się.

2. Edukacja społeczna

Andragogika jest również wykorzystywana w działaniach edukacyjnych skierowanych do różnych grup społecznych, takich jak osoby starsze, osoby bezrobotne czy osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Celem edukacji społecznej jest integracja społeczna i aktywizacja zawodowa.

3. Kształcenie ustawiczne

Andragogika odgrywa istotną rolę w kształceniu ustawicznym, które ma na celu rozwijanie kompetencji i umiejętności dorosłych uczących się przez całe życie. Kształcenie ustawiczne jest ważne w kontekście zmian społeczno-gospodarczych i dynamicznego rozwoju zawodowego.

Podsumowanie

Andragogika jest dziedziną nauki, która zajmuje się edukacją dorosłych. Jej celem jest

Andragogika zajmuje się edukacją dorosłych.

Link do strony: https://urodaporady.pl/

[Głosów:0    Średnia:0/5]